ADATVÉDELEMMEL VEGYES
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum
Felhívjuk szíves figyelmedet arra, hogy személyes adataidat csak tisztességesen és jogszerűen gyűjtjük és
kezeljük, a lehető legbiztonságosabban tároljuk, személyedhez fűződő jogaidat tiszteletben tartjuk. Kérésed
esetén felvilágosítást adunk a tárolt adataidról, azok törlését – elektronikus úton írásban – bármikor
kérheted a info@logikafejlesztes.hu e-mail címen. Személyes adataidat kizárólag az alábbiakban
meghatározott célból, a Te, illetve a mi jogaink gyakorlása és/vagy kötelezettségünk teljesítése érdekében
gyűjtjük és kezeljük és csak olyan körben, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az alább
ismertetett szolgáltatásunkat nyújtani és/vagy teljesíteni tudjuk. Minden esetben gondoskodunk az adataid
biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a jogszabályok és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adataidat így megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, a
megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen
megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adataidhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adataid megváltoztatása és jogosulatlan
nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználásuk megakadályozása érdekében gondoskodunk a megfelelő
informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő
munkatársaink ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és

szolgáltatási eljárásrendek kialakításáról. Az Logika fejlesztés és az általa üzemeltetett tárhely-
szolgáltatójának informatikai rendszere védi személyes adataidat többek között a számítástechnikai csalás,

a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen. Felhívjuk ekörben
végezetül a figyelmed arra, hogy miután az alábbi szolgáltatás platformja a Facebook közösségi
médiafelülete, ezért a közöttünk létrejött jogviszonyra irányadó a FaceBook mindenkoron hatályos
adatvédelmi szabályzata is, amelyet a profilod alatt a gyorssúgó – adatvédelmi hivatkozások alatt érhetsz
el. A Logika fejlesztés a Facebook adatkezeléséért mindennemű felelősségét kizárja tekintettel arra is, hogy
arra semmilyen ráhatása nincs. A velünk megkötött szerződésed értelmében kijelented, hogy a Facebook
minden koron hatályos adatvédelmi szabályzatát megismerted, azt nyomon követni vállalod és annak
tudatában kötöd meg velünk a szerződésedet, tartod fenn velünk jogviszonyod.
Kérjük, figyelmesen olvasd el az általános szerződéskötési feltételeinket és az adataid védelmére
vonatkoztató tájékoztatónkat. A Logika fejlesztés, mint szolgáltató és úgyis, mint adatkezelő a következő
rendelkezéseknek veti alá magát azzal, hogy az általa üzemeltetett honlapján ill. bármely általa on-és/vagy
offline marketing anyagokban és/vagy eszközökön közétett, valamennyi szolgáltatására/nyilatkozatára
irányadónak tekinti, függetlenül annak felhasználó általi elérési módjától. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy
a szolgáltatásunk népszerűsítése és a Te jogaid védelme érdekében az alább olvasható rendelkezéseknek a
változtatás jogát a Logika fejlesztés fenntartja, ugyanakkor a változtatásokat a honlapunkon nyomon tudod
követni.
Felhívjuk figyelmedet arra, hogy regisztrációddal, a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás
igénybevételével, megrendelésed leadásával, hírlevélre való feliratkozásoddal közöttünk u.n. online
(elektronikus úton létrejött) szerződés kötődik, amelynek értelmében a Logika fejlesztés által meghatározott
alábbi szerződéskötési feltételeket kifejezetten elfogadod, magadra nézve kötelezőnek ismered el az adataid
kezelésére vonatkozó rendelkezések mellett azzal, hogy a Logika fejlesztés által változtatott alábbi
rendelkezések változását nyomon követni és betartani vállalod. Ha a változás olyan rendelkezést tartalmaz,
amely alapján a jogviszonyt a továbbiakban nem kívánod fenntartani, kérjük írj nekünk és tájékoztass
minket a felmondásodról.
Ki a szolgáltató? Mi a jogviszony tárgya?
A szolgáltató SZABÓ RENÁTA egyéni vállalkozó (székhelye: 8100 Várpalota Bakony utca 10 3/9; vállalkozói
igazolvány száma: 51768896; adószáma: 68452940-1-39; e-mail címe: szabo.renata@logikafejlesztes.hu;
telefonszáma: 06305809582; NAIH ny. száma: : 51768896; az előzőekben és a továbbiakban, mint: Logika
fejlesztés ). A Logika fejlesztés a közte és bármely, jogviszony megkötésére jogosult felhasználó között e
rendelkezések alapján létrejött (jog) viszony keretében hazai és nemzetközi szintéren, infokommunikációs
eszközök (Facebook oldalon (lásd. : https://www.facebook.com/logikafejlesztes/; / e-mailben, csoportosított

2
hírlevélben, stb.) útján történő regisztrációt követően, gyermekek számára, elsődlegesen magyar nyelven
logikai készség- és/vagy képességfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatást biztosít személyes jelenléttel, úgyis,
mint sakk logika fejlesztést, sakk iskolát, magán oktatást, verseny- és rendezvény szervezést, (szolgáltatás
tárgya), továbbá a Logika fejlesztés által létrehozott egyedi és eredeti megjelenésű sakk készleteket,
elsődlegesen a foglalkozások keretén belül használt fejlesztő eszközöket (például, babzsákot, sakk bábukat,
etc.), munkafüzeteket és könyveket értékesít (termékek).
2. Hogyan jön létre és szűnik meg közöttünk a jogviszony?
Mindenek előtt felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a Logika fejlesztés szolgáltatása nem eredmény köteles, az
általa nyújtott szolgáltatásokért logikai készség- és/vagy képességfejlesztési, jogi és/ vagy pénzügyi
felelősséget nem vállal/ mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja.
A szolgáltatásainak nyújtásával összefüggően tartott foglalkozások tényleges eredményéért a Logika
fejlesztés nem áll helyt. A Logika fejlesztés nem szavatol, sem pénzügyi, sem egészségügyi, sem jogi
felelősséget nem vállal, mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja a weboldal, közösségi
zárt csoport használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az
információtovábbítás késedelméből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes
hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, adattovábbítási kapcsolat, rendszerhibából adódó,
és/ vagy bármely felhasználója által okozott károkért.
Ha a fentieket tudomásul vetted és annak tudatában regisztrációddal a jelen rendelkezéseket elfogadnád és
magadra nézve kötelezőnek is ismernéd el, kérünk, hogy gyermekedet saját felelősségedre és saját belátásod
szerint csak abban az esetben regisztráld bármely szolgáltatásunk igénybevétele/terméke vétele céljából, ha
elmúltál már 18 éves, jog- és cselekvőképes vagy (felhasználó). A Logika fejlesztés mindennemű
felelősségét kizárja, amennyiben felhasználója a hatályos jog és/ vagy e rendelkezések alapján nem alkalmas
a jogviszony megkötésére, annak teljesítésére, bármely jog gyakorlására, kötelezettség teljesítésére.
Azzal, hogy az e-mail címedet önkéntesen megadod (azaz regisztrálsz bármely szolgáltatásunk
igénybevételére/termékünk megvásárlására honlapunkon) azzal azt is kijelented, hogy az alább egyértelműen
részletezett adatvédelmi szabályzatot és általános szerződéskötési feltételeket elfogadod és életbe lépnek
többek között az adataid védelmére vonatkozó rendelkezések. Ahhoz, hogy bármely szolgáltatásunkat
igénybe tudd venni/termékünket meg tudd vásárolni az is szükséges, hogy a szolgáltatás ellenértékét
pénzügyileg is teljesítsd, amit megtehetsz a honlapunkról is elérhető SimplePay oldalán. Azok az adataid,
amit bármely partnerünk (pl.:SimplePay) oldalán megadsz a Logika fejlesztés számára nem érhetőek el,
azokat a Logika fejlesztés nem gyűjti/ kezeli/ tárolja, így kérünk arra, hogy olvasd el figyelmesen a
partnerünk által közzétett tájékoztatásokat, adataid védelmére vonatkozó rendelkezéseket, tekintettel arra is,
hogy személyes adataid kezelésére/ felhasználásra/ továbbítására a partnerünk adatkezelési szabályzata az
irányadó, vele kötsz a pénzügyi teljesítésre is szerződést, a Logika fejlesztés mindennemű felelősségét
ekörben kizárja.
Kérünk, hogy ha megkezded bármely szolgáltatásunk igénybevételét a hatályos jogszabályokat tartsd be, a
közösségi felületeket, a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használd. A használat során tartózkodj minden
olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók, a Logika fejlesztés és/ vagy partnerei
érdekeit sérti és/ vagy veszélyezteti, akadályozza más felhasználók szolgáltatás igénybevételének szándékát,
jogát, jogos érdekét. Mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül ne fürkészd ki, ne tedd közzé
és ne használd fel. Más felhasználók, a Logika fejlesztés és/ vagy partnerei becsületét, jó hírnevét, szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait ne sértsd. Kérjük azt is, hogy tartózkodj a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai
kisebbséget sértő, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas
arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Hozzászólásaidban tartózkodj a másokra nézve sértő, bántó,
kioktató, zavaró megnyilvánulásokat, a csoport szabályait nyomatékosan kérünk, hogy tartsd be. A Logika
fejlesztés álprofillal rendelkező felhasználót zárt csoportjaiba nem veszi fel még abban az esetben sem, ha a
szolgáltatás ellenértékét megfizetni vállalja. Kérünk arra is, hogy ne küldj kéretlen tartalmakat sem más
felhasználóknak, sem a Logika fejlesztésnek és/ vagy partnereinek, vagy olyan leveleket, amelyek akár
méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy más felhasználóknak, a Logika
fejlesztésnek és/ vagy partnereinek kárt okozzon, vagy tevékenységét, a zárt csoport üzemzavar nélküli
működését bármely módon hátráltatassa, befolyásolja, kizárja. A Logika fejlesztés fenntartja a jogát arra,
hogy ha kára keletkezik a károkozóval szemben, a kárainak és/ vagy igényeinek érvényesítésén felül, az
érvényesítéssel együtt járó költségek és/ vagy díjak áthárítása mellett fellépjen.

3
A Logika fejlesztés mindennemű külön értesítés nélkül bármely szolgáltatását és/ vagy szolgáltatásainak
összességét jogosult egyoldalúan megszüntetni, bármely felhasználóval kötött virtuális/ online(jog)viszonyát
indokolás és kártalanítás/ kártérítés nélkül felmondani, attól elállni, a zárt csoportból kizárni különösen
akkor, ha a felhasználó a fent írt rendelkezéseket megszegi. Ez esetben a jogellenesen eljáró felhasználó által
megfizetett díjra a Logika fejlesztés igénytart bánatpénz jogcímén. Az előfizetett időszakod (hónap/ más
időszak) végére minden további nélkül felmondhatod Te is jogviszonyunkat, mely esetben kérünk értesítsd a
a Logika fejlesztést e-mailben. A Logika fejlesztés a felhasználó felmondási/ elállási jogának gyakorlásának
írásbeliségét kiköti. Felhívjuk szíves figyelmed arra, hogy a Logika fejlesztés bármely felhasználó
felmondási/ elállási jogának gyakorlásának esetén az általa megfizetett díjakat nem köteles visszatéríteni.
Bármely pénzügyi teljesítésedről a Logika fejlesztés automatikus számlázó rendszerén keresztül számviteli
bizonylatot állít ki és megküldi az e-mail címedre. Ekörben tájékoztatjuk arról, hogy az e-mail mellékletét
képező számviteli bizonylat a KBOSS. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép., cégjegyzékszáma: 13 09 101824, adószáma: 13421739-
2-13) által fenntartott számlázz.hu számlázó program által került kiállításra, amely minden tekintetben
megfelel a hatályos magyar jogszabályi rendelkezéseknek. Akárcsak a programmal nyomtatott PDF
formátumú számla, az elektronikus úton megküldött számla táv-nyomtatással történő előállítása is megfelel
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet
előírásainak tekintettel arra is, hogy olyan számlát kapsz elektronikus úton kézhez, amely adattartalma a
nevezett törvény 169. §-ban írtaknak megfelelően tartalmazza a kötelezően előírtakat. Természetesen, ha
igényled a számla kinyomtatott és kézjegyű aláírással ellátott példányát postai úton is megküldjük részedre.
Valamennyi e-mail mellékletét képező számla jogszabály megfelelőségi nyilatkozatát külön kérésed estén
szintén vállaljuk elektronikusan megküldeni..
3. Adataid védelméről!

Amint azt fent is olvashattad a Logika fejlesztés szolgáltatását akkor tudod igénybe venni, ha megadod e-
mail címedet, nevedet, telefonszámodat, a pénzügyi teljesítés érdekében pedig számlázási adataidat: vezeték

és kereszt nevedet/cég nevét, lakcímet/székhelyet (irányítószám, ország, megye, város, és cím feltűntetése
mellett), adószámodat ((személyes) adatok). Kérünk, hogy valós adataidat hiánytalanul, megfelelő
formátumban add meg és más jogát/ jogos érdekét ne sértsd a regisztrációddal. Ellenkező esetben a honlap
programja újra-és újra felkér az adatok megadására. Így van ez akkor is, ha már egy regisztrált e-mail címet
adsz meg, ami egy másik felhasználó egyedi azonosítására már alkalmas lehet. Felhívjuk ekörben a
figyelmed arra, hogy bármely személyes adat weboldalunkon történő megadását önkéntesnek tekinti a
Logika fejlesztés azzal, hogy az önkéntességet külön nem vizsgálja. Bármely általad honlapon történő adat
rögzítését a Logika fejlesztés úgy tekinti, hogy polgári és büntető jogi felelősséged tudatában kijelented,
azok valós és megbízható adatok. Ugyanakkor a Logika fejlesztés mindenkoron biztosítja bármely
felhasználónak, adatkezeléssel érintettnek azt a jogát, hogy a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást
kapjon, azok törlését kezdeményezze. A Logika fejlesztés a felhasználók gondatlan/ szándékos
magatartásából eredő mindennemű károkozásért, személyes adatokkal való visszaélésekért jogi és/ vagy
pénzügyi felelősségét/ megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja. Minden esetben kérjük figyelj a saját
és mások adatainak védelmére, megválasztására, pontos (naprakész) változtatására elkerülve ezzel is a
visszaéléseket.
Tájékoztatunk arról is, hogy a Logika fejlesztés az általad önkéntesen megadott személyes adatokon felül
csak azokat az adataidat kezeli, amelyeket jogszabályok előírnak, vagy amelyek kezelésére azok lehetőséget
teremtenek, továbbá amelyek a mindenkoron meghirdetett szolgáltatásaink igénybevételéhez, termékeink
értékesítéséhez, a felhasználói élményed fokozásához, szerződésszerű teljesítése/ szolgáltatásának
nyújtásához, azok népszerűsítéséhez szükségesek. Ugyanakkor nem kezel a Logika fejlesztés olyan adatokat,
amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi teljesítésekhez szükségesek (pl: SimplePay), és
nem vállal felelősséget azon személyes és/ vagy egyéb adataid kezeléséért sem, amelyek a közösségi zárt
csoporton belül/honlapon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz,
nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseiért sem,
melyekre a weboldalunkról más honlapra át lehet térni, vagy más honlapra történő hivatkozásra vonatkozik.
Az adatkezelése a Logika fejlesztés a közte és Közted, mint felhasználó között létrejött (jog)viszonyra/
elektronikus úton helyreállítható kapcsolatra vonatkozik, bármely személyes adat kezelése tekintetében.
Időbeliségét tekintve a Logika fejlesztés bármely személyes adatot a rögzítésétől egészen annak törlésének

4
időpontjáig kezel, amely utóbbi időpontja – ellenkező kérés esetén – azok rögzítésének napjától számított 5
(öt) naptári év legutolsó napja.
A Logika fejlesztés személyes adatok kezelésének céljaként a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi
előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesítését határozza meg annak érdekében, hogy a
Logika fejlesztés az általa mindenkoron szerződésszerűen vállalt és/ vagy nyújtott szolgáltatásokat és/vayg
értékesített termékeket az általa alkalmazott elektronikus eszközök útján biztosítani tudja bármely
felhasználó/ személyes adattal érintett részére. A személyes adatokat a Logika fejlesztés az adott személy/
felhasználó azonosításán felül, a kapcsolattartásra, a fogyasztói szokások megismerésére/mérésére, a
szolgáltatások javítására, a látogatottsági statisztikák készítése érdekében, piackutatási célból, a weboldal/
bármely szolgáltatás nyújtásának optimalizálása, valamint időszakosan promóciós és direkt marketing
anyagok küldése céljából kezeli. Bármely adatot a Logika fejlesztés a szolgáltatásának jog- és
szerződésszerű teljesítése érdekében harmadik személyek felé kizárólag anonim módon továbbítja
fenntartva a jogát arra, hogy a személyes adatokat az Európai Unión belül és azon kívüli országokban és/
vagy azokat érintve is gyűjtse, tárolja, oda továbbítsa, ott másolja, rögzítse, rendezze/ összekapcsolja,
felhasználja, megváltoztassa, megsemmisítse, törölje, zárolja. A Logika fejlesztés adatfeldolgozó
igénybevételének jogát fenntartja. Kérünk, hogy ha bármilyen kérdésed, vagy kérésed lenne, adataidat
változtatni, kiegészíteni, töröltetni szeretnéd, érdekel az adataid kezelése, panaszod van a
info@logikafejlesztes.hu e-mail címen keresd Kollégáinkat, akik készséggel rendelkezésedre állnak.
Felhívjuk figyelmed arra, hogy a Logika fejlesztés a beérkezett e-maileket, üzeneteket, közösségi média
felületén úgyis, mint Facebook-on, stb., chatbot-on megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail
címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2
év elteltével törli, az adat megadását követő második év utolsó napjával.
4. Hogy találunk meg Téged?
Regisztrációddal hozzájárulsz ahhoz, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus
levélben promóciós ajánlatokat (hírlevél), reklámot tartalmazó elektronikus üzeneteket (e-mail, push üzenet,
stb.) tájékoztatást küldjünk részedre akár naponta többször is az aktuális információkról, termékekről,
akciókról, új funkciókról, szolgáltatásokról, termékekről, stb. Ha ezeket nem kéred, kérésed esetén a funkciót
letiltjuk, természetesen a Logika fejlesztés szolgáltatását ugyanúgy igénybe tudod ezt követően is venni,
kérésed nem korlátozzuk és indokolnod sem kell azt. Hírleveleinkre pedig magadtól is feljelentkezhetsz
honlapunkon keresztül.
6. Figyelmeztetés
A Logika fejlesztés a honlapján közzétett, valamint valamennyi, általa on- és/ vagy offline anyagában közölt
információ/ adat/ tény/ ismeret/ nyilatkozat/ stb. tekintetében szerzői jogát és/ vagy polgári jogilag védett,
külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, szellemi alkotásai tekintetében, szervezési ismeretei és

tapasztalatai (know-how) tekintetében megillető jogát fenntartja. A weboldalon található tartalmakról, az on-
és/ vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/

nyilatkozatokról/ stb. tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton
rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy
nyilvánosságra hozni. A weboldal/ az on- és/ vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/
adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. illetve azok bármilyen tartalmának bármilyen
formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Logika
fejlesztés előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Logika fejlesztés felhívja a jogsértők figyelmét
arra, hogy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő
felelősségre vonását vonja maga után és igényének érvényesítése esetén az őt megillető sérelem díjon felül
egyéb kárait is érvényesíti azzal, hogy a deminimum sérelem díj 1 000 Euro/sérelmezett védett ismeret, a
(jogi) eljárással felmerült költségek és díjak jogsértőre történő terhelése mellett.


Lezárva és közzétéve: 2019. szeptember 15. napján

 

Back to Top